Home Education Ochwepheshe bezempilo bathembisa ukuxhasa i-NHI

Ochwepheshe bezempilo bathembisa ukuxhasa i-NHI

338
2

Ekuphakamiseni i-National Health Insurance (NHI), uNgqongqoshe Wezempilo waseGauteng, uDkt Bandile Masuku wazibandakanya nabezempilo abasebasha ngesikhathi sezingxoxo ne-NHI e-Ann Latsky Nursing College ngoLwesithathu, 20 Novemba 2019.
UMasuku wachazela laba basebenzi ukuthi inhloso ye-NHI ukuthola ukufinyelela ezindaweni zonke kwezempilo eziseRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika.
Izinsizakalo ezibanzi zokunakekelwa kwempilo ezizohlinzekwa yi-NHI ziboshwe ngumqondo wokuqhamuka ngokuphelele ekunakekelweni kwezempilo kusuka kumasu wokuvimbela yonke indlela eya ekunakekelweni kokukhubazeka kanye nokuhlangana.
UNgqongqoshe uMasuku uthe: “Ingxoxo ye-NHI imayelana nokufinyelela, abantu kumele bathole ukunakekelwa kwempilo ngaphandle kokuthola usizo olubi lwezezimali. Ngezikhathi ezithile kumnandi kakhulu lapho sonke siphilile futhi sijabule, kepha njengezakhamizi siyehluleka ukuba nengxoxo yokuthi singakwazi kanjani ukuxhasa labo abanenhlanhla yokuthola usizo lwezempilo. Ukuqina kwezenhlalo kuba yinkinga enkulu. ”
U-MEC uphinde waqokomisa imihlomulo ezolethwa yi-NHI, okubandakanya ukuthi: labo abangasebenzi ngeke besathola umthwalo wokunyuka kwezindleko zosizo lwezempilo kanye nezindleko eziphuma ephaketheni zokusibekelwa okuncane nokuncane. Izinkampani zizohlomula kubantu abaphilayo nabaphila isikhathi eside kanye nokuchuma kwezomnotho ngobulungiswa bezenhlalo.
UDkt Bonginkosi Mnguni weJunior Doctors Association of South Africa (JUDASA) uthe: “Ngokwami ​​bengingathanda ukuthi i-NHI isebenze futhi wonke umuntu ayeseke kulabo ababambe iqhaza kulabo abahlomula kakhulu. Uma singayiqonda imihlomulo eza nayo futhi nathi bonke bazama ukuwenza isebenze lokhu kungaba yithemba lokuguqula uhlelo lwezempilo. ”
Umhlengikazi ojabule kwiDemocratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA), uSimphiwe Ndlovu uthe: “I-NHI ichaza ubuchwepheshe. Abantu kufanele bakubheke lokhu njengetshe eliya ngobukhulu, kwezomnotho futhi futhi kuthuthukise izimpilo zabantu. Kuyivelakancane ukuthola. “” Iphrojekthi ezosiza bonke ababambiqhaza. Ngiyethemba kuNgqongqoshe wethu ukuthi uzoletha ushintsho, ngakho-ke ngilapha.

2 COMMENTS