Home Community Izinga lokungasebenzi alishintshiwe

Izinga lokungasebenzi alishintshiwe

44958
0

Imiphumela ye-Quarterly Labour Force Survey (QLFS) yekota yesine ka-2019 ikhombisa ukuthi izinga lokungasebenzi ngokusemthethweni lisashintshiwe ngo-29.1%, uma kuqhathaniswa nekota yesithathu yango-2019.
Ekhipha imiphumela yenhlolokhono ngoLwesibili eTshwane, iStatist General Risenga Maluleke uthe bekungokokuqala kusukela ngonyaka ka-2008 ukuthi izinga labantu abangasebenzi lingaphumi ngekota yesine.
Ikota yokugcina ka-2019 ibone isibalo sabantu abaqashiwe sikhuphuka ngo-45 000 kuya ku-16.4 wezigidi. Ngaleso sikhathi esifanayo, inani labantu abangasebenzi lehle ngo-8 000 laya ku-6.7 wezigidi ku-Q4 ka-2019, uma liqhathaniswa ne-Q3 yango-2019, okuholele ekunyukeni kwama-38 000 kwabasebenzi.
Eminyakeni eyi-10 eyedlule, phakathi kuka-Q4: 2009 no-Q4: 2019, amanani okuntuleka kwemisebenzi akhuphuke ngo-5%.
UMaluleke uthe inani labantu baseNingizimu Afrika abasebenza kule nkathi yesine ka-2019 lenyuke ngo-145 000, uma liqhathaniswa ne-Q3 yango-2019.
“Isibalo sabafuna umsebenzi odikibalisayo sikhuphuke ngamaphesenti angama-62 kanti labo, ababengasebenzi emakethe yezisebenzi ngezizathu ezingezona zokudangala, sikhuphuke ngo-45 000, okuholele ekunyukeni okuphelele kuka-107 000 enanini lalabo ababengahlelekile kwezomnotho. uyasebenza, ā€¯kusho yena.
Ukuqashwa kukhuphuke kabili kule mikhakha emine ku-Q4 ka-2019, kusho uMaluleke.
Inhlolokhono ibuye yaveza ukuthi imboni esemthethweni iqophe ukwanda okukhulu kwezemisebenzi, kanti ibingu-117 000. Lo mkhakha walandelwa ezolimo, zingu-6 000.
“Ukuqashwa emkhakheni osemthethweni kwehle ngo-77 000 futhi bahlala bengashintshiwe emizini yabantu,” kusho uStatistist General.
Ukwanda kwama-45 000 enanini labantu abaqashiwe kwikota yesine yonyaka we-2019 kuqhutshwa ikakhulukazi ngumphakathi kanye nezinsizakalo zenhlalonhle nabantu abangama-113 000, kulandele ezezimali (76 000) nokuhamba nezimoto ezingama-36 000.
Kodwa-ke, inhlolokhono iveze ukuthi kukhona ukwehla kwezinga lokuqashwa kwezohwebo (159 000), ezokukhiqiza (39 000) nezinsiza (14 000).
“Balinganiselwa ku-10,3 million abantu abaneminyaka engu-15 – 24 ku-Q4: 2019. Isabelo salaba bantu abasha abebengasebenzi, imfundo noma ukuqeqeshwa (NEET) sehle ngo-0.4 wamaphesenti ukusuka ku-32.3% ku-Q3: 2019 kuya ku-3. I-32% (izigidi ezi-3.3) ku-Q4: 2019.
“Ezigidini ezingama-20,4 zabantu abasha abaneminyaka ephakathi kuka-15 no-34, u-40.1% ubengasebenzi, imfundo noma ukuqeqeshwa ku-Q4: 2019 – ukwehla ngo-0.3 kwephesenti, uma kuqhathaniswa nekota yesithathu ka-2019,” kusho lo mbiko.